Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 28.04.2017 | Aktualizacja: 28.04.2017, 15:35:32

Konferencja pt. Konstrukcje żebelteowe

Konferencja szkoleniowa pt. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – „CICER CUM CAULE, CZYLI WSZYSTKIEGO PO TROCHU” cz. I - prowadzenie Profesor Włodzimierz Starosolski, Politechnika Śląska

Miejsca i terminy: Gdańsk -  7 czerwca 2017

Nowy cykl konferencji poświęcony wielu ważnym problemom dotyczących konstrukcji żelbetowych, które czasami umykają uwadze projektanta, a skutkują przykrymi następstwami. Będziemy te zagadnienia omawiać w zasadzie dla fazy Projektu Wykonawczego - w odróżnieniu od podejścia w przypadku oceny istniejącej konstrukcji, jakkolwiek szereg zagadnień jest wspólny dla obu sytuacji. Poruszane zagadnienia będziemy w zasadzie omawiać na bazie pakietu norm PN-EN, jedynie lokalnie odwołując się do norm PN. Dla uproszczenia komunikacji normę PN-EN 1992-1-1:2008 opisywać będziemy jako EC2, a normę  PN-B-03264:2002 jako PN02.

Przewidziano m.in. następującą problematykę:

Geometria ustroju, tolerancje. Obciążenia (zmniejszenie obciążeń, zmniejszenie współczynników materiałowych). Kotwienie wkładek (kotwienie wkładek ściskanych, kotwienie wkładek rozciąganych). Zaginanie wkładek. Konstruowanie zbrojenia ze względu na działania pożaru (elementy ciągłe. zbrojenie belek i płyt jednoprzęsłowych wolnopodpartych, zbrojenie belek i płyt ciągłych, sprężone płyty kanałowe). Naroże wypukłe ramy. Zamocowanie rygla w słupie skrajnym. Zakotwienie prętów górą na podporze. Nieprawidłowe odgięcie kotwionego zbrojenia, Węzły wewnętrzne krzyżowe. Narożnik wklęsły ukośny obciążony momentem prostującym narożnik. Załamanie krawędzi pod małym kątem. Narożnik wklęsły prosty. Krótkie wsporniki (pozasprężysta faza pracy krótkich wsporników). Zbrojenie strefy podporowej belek. Zagadnienia szczegółowe strefy oparcia belek. Skokowa zmiana wysokości przekroju elementu (w strefie dominującego wpływu momentu zginającego, w strefie dominującego wpływu siły osiowej), Duże otwory poprzeczne w belkach. Krępe wsporniki belkowe. Smukłe wsporniki belkowe. Poprzeczne poziome zbrojenie w płycie. Stan graniczny częstości drgań własnych. Zarysowanie konstrukcji – wybrane przypadki. Problemy zarysowania belek wspornikowych o krawędzi łamanej. Zarysowanie biegów schodowych. Ograniczenie odkształceń skurczowych przez zewnętrzne zbrojenie. Klatki schodowe- wybrane zagadnienia. Balkony – wybrane zagadnienia (momenty – oparcie wspornika na ścianie, zakotwienie zbrojenia wspornika). Ugięcia konstrukcji – wybrane przypadki (metody obliczania, obliczenia porównawcze – wyniki, uwzględnienie historii obciążenia). Zakres tematyczny został zaplanowany na okres dwóch lat.

Wykład uzupełniający:

80 lat rozwoju polskiej myśli konstrukcyjnej w budownictwie halowym z betonu

Przewidziane są także do omówienia przez Profesora ewentualnie zagadnienia zgłoszone przez słuchaczy zgłaszane z wyprzedzeniem do Organizatora.

Zasady uczestnictwa w konferencji:

Udział  bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych na zasadach określonych w regulaminie, po wyczerpaniu miejsc sponsorowanych udział płatny. Zapisy na konferencję przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę serwisową firmy http://www.archmedia.pl

W tygodniu poprzedzającym konferencję do zapisanych poprzez serwer osób wyślemy  informacje organizacyjne dotyczące miejsca, godziny rozpoczęcia i zakończenia konferencji wraz z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.

Kontakt do Organizatora:

Grażyna Grzymkowska-Gałka, ARCHMEDIA, tel. 600 35 88 40