Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 16.02.2017 | Aktualizacja: 16.02.2017, 14:11:32

Konferencja szkoleniowa "Projektowanie oszczędne konstrukcji żebeltowych"

Konferencja szkoleniowa PROJEKTOWANIE OSZCZĘDNE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH CZ. II - Analiza obliczeniowa w poszukiwaniu rezerw - przygotowanie i prowadzenie: prof. dr hab. Włodzimierz Starosolski, Politechnika Śląska przy współpracy
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Kujawsko Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Miejsce:
Bydgoszcz – 22 luty 2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek nr 2.1 Aula (sala) A2E

Założenia metodyczne:
Projektowanie oszczędne, to projektowanie, którego efektem jest optymalizacja zużycia stali zbrojeniowej przy niezmienionym obrysie geometrycznym konstrukcji. Jest bowiem oczywistym, że zwiększając wymiary geometryczne (grubości) elementów będziemy uzyskiwali oszczędność i na sumarycznym wydatku zbrojenia - choć też w pewnych granicach.

Zakłada się z góry przy projektowaniu oszczędnym, że wszystkie wymogi norm, zarówno ze względu na stan nośności jak i użytkowania zostaną dochowane i pod tym względem nie będzie żadnych odstępstw. Dotyczy to także wartości obciążeń, częściowych współczynników pewności, jak i parametrów obliczeniowych.

 Wykłady dotyczyć będą jedynie zbrojenia konstrukcji na efekty zginania elementów. Zakłada się, że zagadnienia przeniesienia sił poprzecznych (ścinanie, przebicie), oraz stateczności ustroju zagwarantowane będą niezależnie. W ubiegłym roku omówione były metody projektowania oszczędnego w podejściu tradycyjnym.

Natomiast w tym roku omówione zostaną:
- Projektowanie oszczędne z zastosowaniem analizy plastycznej.
- Projektowanie oszczędne z zastosowaniem analizy liniowo sprężystej z ograniczoną redystrybucją.

Materiały konferencyjne cz. I i cz. II projektowania oszczędnego konstrukcji żelbetowych są odpłatne i można zamówić je poprzez stronę internetową www.archmedia.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH:
Udział w konferencjach jest bezpłatny w ramach ograniczonej puli miejsc sponsorowanych.
Po wyczerpaniu miejsc bezpłatnych wyłącznie dział odpłatny na zasadach określonych w Regulaminie.
Zapisy na konferencję przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową www.archmedia.pl

Osoby posiadające konto w serwisie logują się na swoje konto i zapisują się na wybraną konferencję. Osoby nie posiadające konta muszą je założyć, chcąc mieć dostęp  do możliwości zapisu na konferencję.

Uczestnicy zapisani na udział bezpłatny mogą potwierdzenie zapisu wygenerować w dowolnym czasie przez Panel słuchacza.
Jeżeli nie pamiętają Państwo swoich danych do logowania, zostaną one wysłane na adres e-mail, podany podczas rejestracji. Link do przypominacza dostępny w Panelu Słuchacza

Szczegółowe informacje organizacyjne będą wysłane do zapisanych osób w tygodniu poprzedzającym konferencję.

Imienne dane osobowe i adresowe służą  firmie ARCHMEDIA  wyłącznie dla celów organizacji konferencji szkoleniowych i nie są przekazywane osobom  trzecim.

Kontakt do organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
Tel.0600-35-88-40
e-mail: info@artmediatechnics.pl