Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 16.02.2017 | Aktualizacja: 16.02.2017, 14:57:21

Międzynarodowy konkurs International LafargeHolcim Awards

Międzynarodowy konkurs dla architektów International LafargeHolcim Awards - konkurs trwa do 21.03.2016 - projekty mogą być w fazie projektu lub budowy lub koncepcji w przypadku młodych architektów. Kluczem jest dostarczenie jak największej ilości wizualizacji i nawiązanie opisem projektu do idei zrównoważonego budownictwa, w centrum, którego znajduje się człowiek i społeczność.

Polska edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego LafargeHolcim Awards.

Celem konkursu jest promowanie projektów architektonicznych, które podejmują ważne wyzwania naszych czasów, takie jak wzrost urbanizacji oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Poszukujemy autorów projektów dążących do doskonałości – wychodzących poza ramy równoważenia aspektów środowiskowych, odpowiedzialności społecznej i wzrostu gospodarczego. Nagradzamy projekty, które dają możliwość przeniesienia w inne miejsce, charakteryzują się zrównoważonym podejściem do budownictwa na każdym etapie jego życia.

Konkurs LafargeHolcim Awards  odbywa się raz na 3 lata, a pula nagród w każdej edycji wynosi 2 miliony dolarów. Zgłoszenia do aktualnej edycji konkursu przyjmowane są do 21 marca 2017 roku.

Architekci mogą zgłaszać swoje inicjatywy w dwóch kategoriach konkursowych:

  1. Kategoria Główna -  adresowana do architektów, planistów, urbanistów, inżynierów budownictwa, przedsiębiorców i firm budowlanych. Celem jest wyróżnienie prac odpowiadających na istotne środowiskowe, społeczno-ekonomiczne, technologiczne i kulturowe problemy we współczesnym budownictwie. Ważny kryterium wyboru w konkursie jest realistyczne prawdopodobieństwo realizacji projektu.

  2. Kategoria „Nowe pokolenie” - adresowana do studentów i absolwentów (do 30 roku życia). W kategorii tej istotne jest twórcze podejście do  projektu bez względu na kryterium prawdopodobieństwa wdrożenia.

Konkurs LafargeHolcim Awards jest inicjatywą znaną i rozpoznawalną na całym świecie. Autorzy najlepszych, zwycięskich projektów realizowali swoje pomysły w różnych częściach Świata. Dzięki tej inicjatywie mamy szansę promowania polskich architektów za granicą, dając im możliwość konkurowania z architektami z innych państw i innych kontynentów.

Konkurs LafargeHolcim Awards został objęty patronatem SARP.

Wszystkie wymogi dotyczące konkursu opisane są w załączonym przewodniku (LafargeHolcim Awards Step by Step), który pokazuje w jaki sposób należy zgłosić swój udział. Zgłoszenia przyjmowane są przez specjalnie dedykowaną platformę https://application.lafargeholcim-awards.org/ i przyjmowane są tylko w języku angielskim.

W załączeniu 3 dokumenty :

1. Q&A - podstawową listę pytań i odpowiedzi związanych z konkursem.
2. Przewodnik krok po kroku - zawierający szczegółowe wskazówki w jaki sposób zarejstrować/ zgłosić projekt do konkursu.
3. http://src.lafargeholcim-foundation.org/flip/A15/A15Book/HTML/index.html# - link do katalogu, który przedstawia prace z poprzedniej edycji. Proponujemy aby przejrzeć go dokładnie i zobaczyć jakie prace/ projekty wygrały i szczególnie zainspirować się w jakiej formie zostały przedstawione.

dodatkowe linki:
http://fundacjawspolnie.pl/miedzynarodowy-konkurs-architektoniczny-lafargeholcim-awards/
https://www.lafargeholcim-foundation.org/Awards
http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=42376


Załączniki: