Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Godziny otwarcia Biura Izby w okresie świątecznym
19.12.2014, 09:57:32

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w okresie świątecznym Biuro Izby będzie czynne tylko w następujące dni:

22.12.2014 r. (poniedziałek) - 09:00-16:00

23.12.2014 r. (wtorek) - 10:00-17:00

29.12.2014 r. (poniedziałek) - 09:00-16:00

30.12.2014 r. (wtorek) - 10:00-17:00

Ponadto informujemy, iż od dnia 07.01.2015 r. Biuro Izby będzie czynne tak jak dotychczas.

Biuro POOIA RP

Konkurs na projekty związane z dziedzictwem architektonicznym
15.12.2014, 10:33:40

W załączeniu zamieszczamy informacje dotyczące międzynarodowego konkursu pt. "EUROPEAN AWARD FOR ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION" na najlepsze projekty związane z dziedzictwem architektonicznym, które zostały zrealizowane w latach 2008-2012.

Szczegółówe informacje znajdą Państwo również pod linkiem: http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Aktualnosci/news.php?ID=2722

UWAGA!!! Biuro Izby w dniu 12.12.2014 r. czynne od godz. 13.00 - egzaminy
12.12.2014, 09:27:04

Szanowni Państwo,

Z uwagi na odbywające się egzaminy na uprawnienia budowlanew dniu 12.12.2014 r. (piatek) Biuro Izby będzie czynne od godz. 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Biuro POOIA RP

UWAGA!!! Zmiana wysokości składki członkowskiej w 2015 r.
10.12.2014, 18:30:57

Szanowni Państwo,

Na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie wysokości składki członkowskiej od 2015 r. w samorządzenie zawodowym architektów podjętej w Warszawie w dniu 7 grudnia 2013 r., na podstawie par. 1 ust. 1, oraz na podstawie "komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2013 r., na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ebezpieczeń Społecznych", ustala się miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2015 na kwotę 74 zł.

Biuro POOIA RP

Zaproszenie
08.12.2014, 13:24:57

Aktualny wykaz aktów prawnych na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji zimowej 2014 r.
27.11.2014, 10:04:29

Szanowni Państwo,

Uwaga! Nowy wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji zimowej 2014, tj. w dniu 12 grudnia 2014 r. (stan prawny na dzień egzaminu)

Biuro POOIA RP

Konkurs na projekt domu rodzinnego w krajobrazie kujawsko-pomorskim
23.11.2014, 00:42:28

Nekrolog
19.11.2014, 15:39:40

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż odszedł z naszego grona

ARCHITEKT
KAZIMIERZ NORMANT

Wieloletni Architekt Wojewódzki.

Dzięki Jego wiedzy wiele pokoleń naszych kolegów zdobyło swoje uprawnienia.

Cześć Jego pamięci!

Wyrazy współczucia
Rodzinie i Najbliższym

składają
Przewodniczący Rady
Arch. Ryszard Comber
i
Członkowie
Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Alfabet deregulacji
07.11.2014, 11:03:45

Szanowni Państwo,
W związku z zamiarem przygotowania przez Redakcję dwumiesięcznika Zawód:Architekt "Abecadła Deregulacji", czyli zbioru haseł kluczowych związanych z deregulacją w ujęciu alfabetycznym prosimy Państwa o przesyłanie na nasz adres e-mailowy propozycji haseł do dnia 12 listopada 2014 r.

Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności - od 01.01.2015 r.
07.11.2014, 10:03:22

Z dniem 01.01.2015 r. wejdą w życie przepisy rozp. MPiPS z dn. 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. poz. 1145), w ramach którego wprowadzona zostanie nowa klasyfikacja stanowiąca zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy.

Szkolenie pt. OCHRONA POMIESZCZEŃ PRZED HAŁASEM POGŁOSOWYM
04.11.2014, 10:17:19

 

Konkurs na koncepcję architektoniczną
30.10.2014, 12:01:32

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkiem ulic: Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek

Terminy:

 1. Ogłoszenie konkursu: 23.10.2014 r.
 2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, do dnia:
  20.11.2014 r.
 3. Wysłanie, do uczestników konkursu, informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych, do dnia: 04.12.2014 r.
 4. Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu, do dnia: 11.12.2014 r.
 5. Wysłanie odpowiedzi na pytania, do dnia: 18.12.2014 r.
 6. Składanie prac konkursowych, do dnia: 12.02.2015 r.
 7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu: 26.02.2015 r.
Wymagania dla projektu budowlanego - przyłącza
24.10.2014, 14:14:48

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczamy stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budowlany w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Biuro POOIA RP

Materiały do szkolenia pt. "Najnowsze rozwiązania technologiczne dla nowoczesnych fasad"
17.10.2014, 10:08:53

 Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się linki do materiałów związanych ze szkoleniem na temat fasad, które odbyło się w Pomorskiej Izbie Architektów w dniu 02.10.2014 r.

Pogrzeb śp. Leopolda Taraszkiewicza w dniu 17.10.2014 r.
15.10.2014, 15:52:32

Szanowni Państwo,

 
Informujemy, że uroczystości pogrzebowe śp. arch. Leopolda Taraszkiewicza odbędą się w dniu 17.10.2014 r. 
 • godz. 11.00 - Msza Św. - Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Św. - tzw. "okrąglak" na Przymorzu, Plac Najświętszej Maryi Panny 1;
 • godz. 13.00 - pogrzeb - Cmentarz Oliwski.
Nekrolog
14.10.2014, 14:47:31

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż odszedł z naszego grona

PROFESOR ARCHITEKT
LEOPOLD TARASZKIEWICZ
Wybitny Architekt, Profesor Politechniki Gdańskiej, wieloletni Kierownik Katedry Mieszkaniowej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, twórca wielu dzieł użyteczności publicznej

Cześć Jego pamięci!
Wyrazy współczucia
Rodzinie i Najbliższym

Arch. Ryszard Comber
Przewodniczący Rady
oraz
Członkowie
Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Szkolenie nt. Problemów przy projektowaniu dachów
14.10.2014, 12:31:14

 Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.
"Problemy przy projektowaniu dachów - przykłady, analizy i rozwiązania w świetle nowych wymagań związanych z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie."

!!!Książka praktyki zawodowej!!!
10.10.2014, 10:26:53

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 09.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie informujemy, że wydawane do tej pory książki praktyki zawodowej zostały zastąpione oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej.

Poszukiwany autor projektu
09.10.2014, 11:00:47

W związku z planowaną nadbudową budynków nastawni kolejowych Kraków Główny Towarowy w km 68.178 i Kraków Główny Osobowy w km 70.117 (linia 133) - w Krakowie poszukiwani są autorzy projektów tych obiektów.
Wszelkie informacje dotyczące tej sprawy proszę przesyłać na poniższy adres:

Kinga Marek
aechitekt, członek Wielkopolskiej OIA RP
ul. Chociszewskiego 6/34
60-257 Poznań
tel. 604 774 338
e-mail: kingawp3@wp.pl

Uwaga! Kolejna zmiana terminu egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji zimowej - 12.12.2014 r.
08.10.2014, 12:59:17

W związku z wejściem w życie z dniem 25 września 2014 r. nowego Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 września 2014 r. poz. 1278), a więc w terminie późniejszym od oczekiwanego, z uwagi na konieczność dostosowania Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego do przedmiotowego Rozporządzenia oraz w poczuciu obowiązku prawidłowego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, uprzejmie informuję, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna zmieniła termin egzaminu pisemnego w sesji zimowej na dzień 12 grudnia 2014 r.

1  2