Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Najczęściej zadawane pytania
30.04.2015, 10:35:11

Szanowni Państwo,

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. praktyki zawodowej i nadawania uprawnień budowlanych znajdą Państwo pod linkiem: www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php

Biuro POOIA RP

Zgłaszanie uwago do projektu ustawy
24.04.2015, 09:44:53

W związku z rozpoczęciem prac nad inicjatywą ustawodawczą przez Komisję Ustawodawczą w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 856 – dostępny na http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/), działając na podstawie art. 79a ust. 1 Regulaminu Senatu, POOIA RP zwraca się z prośbą o nadsyłanie uwag w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie.
W związku z przyjętym harmonogramem prac legislacyjnych, na Państwa uwagi czekamy do dnia 11.05.2015 r.
 

Zgłaszanie uwag do projektów ustaw
24.04.2015, 09:43:54

Stosowanie do postanowień §36 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w folderze Rządowy proces Legislacji, w zakładce projekty ustaw (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista?typeId=2)
oraz
Urzędu Zamówień Publicznych, w folderze Serwis informacyjny → Zagadnienia merytoryczne → Legislacja → Projekty aktów normatywnych → Projekty ustaw → Projekty ustaw (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1653)
zostały zamieszczone projekty ustaw:
1) Prawo zamówień publicznych,
2) O umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Przedmiotowe projekty ustaw zostały wpisane do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów odpowiednio pod nr UC 158 i UC 154.

Uwagi do ww. projektów ustaw prosimy zgłaszać do Biura POOIA RP droga e-mailową (pomorska@iarp.pl) do dnia 18.05.2015 r.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta - do 20 kwietnia
20.04.2015, 12:06:47

Informujemy, iż w wyniku przeciążenia serwerów w dniach 13-14 kwietnia, dostęp do systemu zawierania ubezpieczeń IARP był ograniczony. W związku z tym przystąpienie do obowiązkowego ubezpieczenia OC członków IARP będzie możliwe do dnia 20 kwietnia br. (poniedziałek). Do tego dnia przedłużona została także promocja na ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej i projektowej.

Procedura logowania do systemu:

Aby przedłużyć ubezpieczenie OC architektów należy:

 • zalogować się na stronie internetowej www.izbaarchitektow.pl/
 • podać nr przynależności do Izby oraz hasło ustalone podczas rejestracji (lub zmienione)
 • w menu wybrać - ubezpieczenie
 • następnie - OC obowiązkowe 2015/2016 (wniosek jest aktywny i nalezy wybrać odpowiednie opcje)
Ponadto w załączniu znajdą Panstwo Aneks nr 4 z dnia 27.03.2015 r. do Umowy Generalnej Grupowego Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Architektów Członków Izby Architektów z dnia 02.03.2011 r.

 

Wywiad z twórcami Filharmonii w Szczecienie
20.04.2015, 11:42:40

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do obejrzenia filmowego wywiadu z twórcami Filharmonii w Szczecinie: arch. Alberto Veigą i arch. Fabrizzio Barozzim, wraz z prezentacją nowego gmachu, jest częścią obszernej, niemieckojęzycznej publikacji w magazynie architektonicznym Detail, przyczyniając się do upowszechniania informacji o tym budynku poza Polską: www.detail.de/architektur/themen/verfremdungseffekt-philharmonie-in-stettin-024857.html

Biuro POOIA RP

Podziękowanie
20.04.2015, 09:12:53

Szkolenie pt. Kompleksowe rozwiązania ceramiczne
18.04.2015, 21:16:57

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. Kompleksowe rozwiązania ceramiczne.

Po szkoleniu odbędzie się spotkanie z architektami z Olsztyna, Torunia, Białegostoku oraz Bydgoszczy organizowane wraz z SARP o/Wybrzeże.

Termin szkolenia: 18-04-2015 r. tj. sobota

Przedmiotem szkolenia będą:
Wymagania stawiane budynkom a kompleksowe rozwiązania ceramiczne przy projektowaniu obiektów budowlanych.
Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, wymagania izolacyjności akustycznej, izolacyjności cieplnej na podstawie obowiązujących norm i WT.

Przedłużenie ochrony działalności zawodowej architektów IARP
13.04.2015, 08:54:51

Szczegłówe informację na temat przedłużenia polisy ubezpieczeniowej znajdą Pańsywo pod linkiem: www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php

Terminy egzaminów oraz terminy składania dokumentów w 2015 r.
13.04.2015, 08:53:11

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2015 r.:

 • termin egzaminu w sesji letniej - 12 czerwca 2015 r. - termin składania dokumentów - 12 marca 2015 r.
 • termin egzaminu w sesji zimowej - 11 grudnia 2015 r. - termin składania dokumentów - 11 września 2015 r.

Egzaminy ustne odbywają się bezpośrednio po egzaminie pisemnym:

 • w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 12-15 czerwca 2015 r.
 • w zimowej sesji egzaminacyjnej w dniiach 11-14 grudnia 2015 r.
Postępowanie kwalifikacyjne - opłaty 2015 r.
13.04.2015, 08:49:10

Wysokość opłat w postępowaniu kwalifikacyjnym w 2015 r.

 • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej  = 800,- zł.
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu  = 800,- zł.
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 450,- zł.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne należy wnosić na konto Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP: PKO BP  nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Opłaty skarbowe w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji (uprawnień) wynosi 10 zł.
 • Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii dokumentów wynosi 5 zł/A4 (od każdej pełnej lub zaczętej strony)

Opłaty skarbowe są pobierane w kasie organu podatkowego, bądź wnoszone bezgotówkowo na rachunek tego organu. Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Gdańsk: 31124012681111001038773935

Informacja dotycząca składania dokumentów na uprawnienia budowlane
13.04.2015, 08:48:53

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczany informację dotyczacą składania dokumentów na uprawnienia budowlane w spacjalności architektonicznej.

Biuro POOIA RP

Wykaz aktów prawnych na letnią sesję egzaminacyjną w 2015 r.
13.04.2015, 08:48:23

Aktualny wykaz aktów prawnych na letnią sesję egzaminacyjną w 2015 r. znajduje sie pod linkiem: www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php

II Turnirj Tenisowy Architektów
09.04.2015, 16:33:42

II Turniej Tenisowy Architektów WOFA odbędzie się w dniach 23-24 maja 2015 roku. Impreza odbędzie się na kortach Stadionu Olimpijskiego We Wrosławiu.

Szczegółowe informację znajda Państwo w załączeniu.

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny -kompleks urządzeń uzdrowiskowych - Busko-Zdrój
03.04.2015, 10:52:19

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) na działkach nr ew 91/1 i 92/2 przy ul. Ludwika Waryńskiego i Lipowej w Busku-Zdroju.

Więcej informacji pod linkiem: kielce.sarp.org.pl/634/

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny - Busko-Zdrój
03.04.2015, 10:48:05

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy Szpitalu Dziecięcym „Górka”
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 09 kwietnia 2015
Termin składania prac konkursowych – 30 czerwca 2015

Więcej informacji pod linkiem: kielce.sarp.org.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-budowy-kladki-pieszo-rowerowej-laczacej-tereny-parku-przy-szpitalu-dzieciecym-gorka/

Konferencja pt. "Architektura - ibiekty użyteczności publicznej"
03.04.2015, 10:44:12

Zapraszamy na konferencję
Architektura - obiekty użyteczności publicznej

21 kwietnia 2015
Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, Gdańsk
Początek spotkania o 10:00

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zwiedzenia Europejskiego Centrum Solidarności
wraz z jego projektantem, Wojciechem Targowskim.

Potwierdź swój udział już dziś
dzwoniąc pod 12 429 55 20 wew. 14, 607 860 660
pisząc na adres potwierdzenia@virtus.com.pl

Program Konferencji w załączeniu

Szkolenie pt. "Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne"
30.03.2015, 10:30:06

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
PO/0015/Std/2015

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów i wykładu łączy aspekty teoretyczne z praktycznym stosowaniem norm dotyczących akustyki budowlanej.

16-04-2015 r. g. 13:30

Prawo Budowlane po podpisaniu przez Prezydenta RP - tekst ujednolicony
30.03.2015, 09:57:07

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo Prawo Budowlane po podpisaniu przez Prezydenta RP. Materiał został przygotowany przez Pana Jacka Millera, architekta IARP.

Oznaczenia:
Kolor czerwony - uchylone
Kolor niebieski - nowości

Biuro POOIA RP

Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
13.03.2015, 09:31:09

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza Państwa na konferencję pt.: "Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska". Konferencja odbędzie się 23 marca 2015 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO przy ul. Żaglowej 11 w godzinach od 9:00 do 17:30. Parking zlokalizowany przy stadionie PGE ARENA i dla uczestników konferencji jest bezpłatny – wjazd na parking jest od ulicy Żaglowej.

Konferencja ma charakter informacyjny i otwarty.

Zgłoszenia na Konferencję są przyjmowane do 19 marca 2015 r. do godz. 12:00.

Duńska zrównoważona architektura a zdrowe życie
13.03.2015, 09:23:16

Ambasada Królestwa Danii, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Duński Instytut Kultury zapraszają na seminarium „Duńska zrównoważona architektura a zdrowe życie”. Przyjrzymy się duńskim rozwiązaniom architektonicznym w budynkach użyteczności publicznej: domach opieki dla osób starszych, szpitalach i szkołach.

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Pałac Zamoyskich
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
23 marca 2015 (poniedziałek)
godz. 12:00 - 16:30

Termin zgłoszeń upływa 20.03.2015 r. lub po wyczerpaniu miejsc. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

1  2