Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Współpraca Norwesko-Polska - Konferencja i Seminarium
27.01.2015, 11:20:47

W ramach współpracy Norwesko-Polskiej w dniu 12 lutego 2015 r. odbędzie się:

  • Konferencja pt. "Green Buildings" - Norweskie rozwiązania w projektowaniu budynków zrównoważonego rozwoju - godz. 10:00-12:00 (Dobry Hotel, Sala Queens, Al. Grunwaldzka 48-50, Gdańsk)
  • Seminarium pt. "Green Buildings" - Norwesko-Polski Program Współpracy - godz. 14:00-16:30 (Dobry Hotel, Sala Manhattan/Queens, Al. Grunwaldzka 48-50, Gdańsk)

Program wydarzeń:

UWAGA!!! Konieczność składania wniosków o przystąpienie do egzaminu
26.01.2015, 13:44:50

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia osoby, które chcą ponownie przystąpić do egzaminu (pisemnego lub ustnego) lub chcą przystąpić do egzaminu po pozytywnym zakwalifikowaniu (dotyczy osób, które zostały zakwalifikowane i do tej pory nie przystąpiły do egzaminu) są zobowiązane złożyć w Biurze Izby wniosek o przystąpienie do egzaminu. Wzór wniosku znajduje się pod linkiem www.pomorska.iarp.pl/pokaz/druki_do_pobrania,851
Jednocześnie wyjaśniamy, że zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu zostaną wysłane tylko do tych osób, które złożą w/w wniosek.
Wniosek należy złożyć w terminach odpowiednich do składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych, tj. na sesje letnią 2015 r. do dnia 12 marca 2015 r., na sesję zimową 2015 r. do dnia 11 września 2015 r.

Biuro POOIA RP

Konkurs na opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku Hydromechaniki PG
16.01.2015, 14:46:48

Politechnika Gdańska ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku Hedromechaniki Politechniki Gdańskiej.

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Politechniki Gdanskiej pod adresem: http://www.dzp.pg.gda.pl/?a=s&poid=03512

Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny Molewa w Chinach
16.01.2015, 14:40:58

W załaczeniu zamieszczamy szczegóły dot. Miedzynarodowego Konkursu Architektonicznego - Molewa w Chinach.

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu
16.01.2015, 14:23:04

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu ogłasza konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r., nr 125, działaka 103/2.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://poznan.sarp.org.pl/szkola-muzyczna-poznan/

Terminy egzaminów oraz terminy składania dokumentów w 2015 r.
12.01.2015, 13:28:58

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2015 r.:

  • termin egzaminu w sesji letniej - 12 czerwca 2015 r. - termin składania dokumentów - 12 marca 2015 r.
  • termin egzaminu w sesji zimowej - 11 grudnia 2015 r. - termin składania dokumentów - 11 września 2015 r.
Informacja dotycząca składania dokumentów na uprawnienia budowlane
12.01.2015, 13:28:47

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczany informację dotyczacą składania dokumentów na uprawnienia budowlane w spacjalności architektonicznej.

Biuro POOIA RP

Zaproszenie
11.01.2015, 12:50:00

Doroczny konkurs dla dziennikarzy
08.01.2015, 10:58:31

Szanowni Państwo,

Izba Architektów RP przygotowuje się do zaproponowania KRIA kandydata do „Dorocznej nagrody Prezesa Izby Architektów RP dla dziennikarza za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury”.

Głównym kryterium wyboru będzie merytoryczny oraz atrakcyjny tekstowo i wizualnie sposób przedstawienia wyżej wymienionej tematyki.

UWAGA!!! Zmiana wysokości składki członkowskiej w 2015 r.
08.01.2015, 10:38:04

Szanowni Państwo,

Na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie wysokości składki członkowskiej od 2015 r. w samorządzenie zawodowym architektów podjętej w Warszawie w dniu 7 grudnia 2013 r., na podstawie par. 1 ust. 1, oraz na podstawie "komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2013 r., na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ebezpieczeń Społecznych", ustala się miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2015 na kwotę 74 zł.

Biuro POOIA RP

Składka członkowska i pozostałe opłaty (wpis, ponowny wpis, przywrócenie) - 2015
08.01.2015, 10:37:59

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż zmieniła się wyskość składki członkowskiej, opłat za wpis, ponowny wpis oraz przywrócenie w prawach członka.
W/w opłaty w 2015 r. będą wynosić:

Składka członkowska: 74 zł/mc
Opłata  za wpis na listę członków: 370 zł
Opłata za ponowny wpis na listę członków: 910 zł
Opłata za przywrócenie w prawach członka: 370 zł

Konkurs na projekty związane z dziedzictwem architektonicznym
15.12.2014, 10:33:40

W załączeniu zamieszczamy informacje dotyczące międzynarodowego konkursu pt. "EUROPEAN AWARD FOR ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION" na najlepsze projekty związane z dziedzictwem architektonicznym, które zostały zrealizowane w latach 2008-2012.

Szczegółówe informacje znajdą Państwo również pod linkiem: http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Aktualnosci/news.php?ID=2722

Konkurs na projekt domu rodzinnego w krajobrazie kujawsko-pomorskim
23.11.2014, 00:42:28

Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności - od 01.01.2015 r.
07.11.2014, 10:03:22

Z dniem 01.01.2015 r. wejdą w życie przepisy rozp. MPiPS z dn. 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. poz. 1145), w ramach którego wprowadzona zostanie nowa klasyfikacja stanowiąca zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy.

Kancelarie Adwokackie
03.10.2014, 16:09:26

Uprzejmie informujemy, że wykaz kancelarii adwokackich z podziałem na preferowaną praktykę i województwo znajdą Państwo na witrynie http://www.rejestradwokatow.pl/Kraiaa

 

Elektroniczna Biblioteka Norm Budowlanych
26.09.2014, 12:38:32

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w siedzibie naszej Izby zostało udostępnione dla Państwa stanowisko z Elektroniczną Biblioteką Norm INTEGRAM.

Korzystanie z biblioteki norm i przeglądanie jej zawartości jest bezpłatne. Natomiast wydruk 1 strony zgodnie z umową kosztuje 0,60 zł.

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z programu INTEGRAM.

Biuro POOIA RP

Pismo Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie propozycji zmian w regulaminach
18.09.2014, 13:43:06

Szanowni Państwo,

W załączeniu umieszczamy pismo Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie propozycji zmian w regulaminach wewnętrznych.

Biuro POOIA RP