Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Seminarium pt. KRAJOBRAZ NATURALNY / KRAJOBRAZ MIEJSKI, 03.06.2015 g. 18:00
28.05.2015, 16:36:23

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "KRAJOBRAZ NATURALNY / KRAJOBRAZ MIEJSKI", które odbędzie się w dniu 03.06.2015 r. (środa) o godz. 18:00. Więcej informacji znajdą Państwo w załączeniu.
Jednocześnie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: pomorska@iarp.pl

Biuro POOIA RP

!!! Uwagi do regulacji wewnętrznych
28.05.2015, 15:32:53

Członkowie Pomorskiej Okregowej Izby Architektów RP
Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie uwag do regulacji wewnętrznych obowiązujących w IARP.
W załączeniu znajdą Państwo projekty tych regulacji.
Jednocześnie informujemy, że termin na zgłaszanie uwag został przedłużony do dnia 08 czerwca 2015 r. (poniedziałek).

Biuro POOIA RP

Wykład otwarty prof. Mickey Lauria z Clemson University School of Architecture, USA
22.05.2015, 11:54:16

Zapraszamy Państwa na wykład otwarty prof. Mickey Lauria z Clemson University School of Architecture, South Carolina, USA, który odbędzie się dnia 26.05.2015 r. o godz. 16.30 w Sopockiej Szkole Wyższej, przy ul. Rzemieślniczej 5.

Wystąpienie będzie dotyczyć tematu: "Case study research in planning".

Wstęp wolny.

Konferencja "Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych"
21.05.2015, 13:21:51

IX Międzynarodowa Konferencja
Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych
Chorzów, 6-8 października 2015

Tematyka Konferencji dotyczy wszystkich aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych: przyrodniczo-środowiskowego, technologiczno-inżynierskiego, projektowo-planistycznego, ekonomicznego i finansowego oraz społecznego. Wiodącą problematyką Konferencji jest przekształcanie terenów zdegradowanych w przestrzeń publiczną.

Sprawozdanie z X Sprawozdawczego Zjazdu POIARP
20.05.2015, 00:31:20

Sprawozdanie z X Sprawozdawczego Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, który odbył się 20 marca 2015 r.

!!! Izba nieczynna w dniu 05.06.2015 r.
15.05.2015, 09:49:20

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.06.2015 r.  Biuro Izby będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Biuro POOIA RP

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów rzeki Słupi
15.05.2015, 09:47:39

Szanowni Państwo,

W załaczeniu umieszczamy ogłosznie o konkursie  na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów rzeki Słupi w Słupsku.

Biuro POOIA RP

Najczęściej zadawane pytania
30.04.2015, 10:35:11

Szanowni Państwo,

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. praktyki zawodowej i nadawania uprawnień budowlanych znajdą Państwo pod linkiem: www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php

Biuro POOIA RP

Zgłaszanie uwago do projektu ustawy
24.04.2015, 09:44:53

W związku z rozpoczęciem prac nad inicjatywą ustawodawczą przez Komisję Ustawodawczą w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 856 – dostępny na http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/), działając na podstawie art. 79a ust. 1 Regulaminu Senatu, POOIA RP zwraca się z prośbą o nadsyłanie uwag w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie.
W związku z przyjętym harmonogramem prac legislacyjnych, na Państwa uwagi czekamy do dnia 11.05.2015 r.
 

Zgłaszanie uwag do projektów ustaw
24.04.2015, 09:43:54

Stosowanie do postanowień §36 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w folderze Rządowy proces Legislacji, w zakładce projekty ustaw (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista?typeId=2)
oraz
Urzędu Zamówień Publicznych, w folderze Serwis informacyjny → Zagadnienia merytoryczne → Legislacja → Projekty aktów normatywnych → Projekty ustaw → Projekty ustaw (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1653)
zostały zamieszczone projekty ustaw:
1) Prawo zamówień publicznych,
2) O umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Przedmiotowe projekty ustaw zostały wpisane do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów odpowiednio pod nr UC 158 i UC 154.

Uwagi do ww. projektów ustaw prosimy zgłaszać do Biura POOIA RP droga e-mailową (pomorska@iarp.pl) do dnia 18.05.2015 r.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta - do 20 kwietnia
20.04.2015, 12:06:47

Informujemy, iż w wyniku przeciążenia serwerów w dniach 13-14 kwietnia, dostęp do systemu zawierania ubezpieczeń IARP był ograniczony. W związku z tym przystąpienie do obowiązkowego ubezpieczenia OC członków IARP będzie możliwe do dnia 20 kwietnia br. (poniedziałek). Do tego dnia przedłużona została także promocja na ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej i projektowej.

Procedura logowania do systemu:

Aby przedłużyć ubezpieczenie OC architektów należy:

 • zalogować się na stronie internetowej www.izbaarchitektow.pl/
 • podać nr przynależności do Izby oraz hasło ustalone podczas rejestracji (lub zmienione)
 • w menu wybrać - ubezpieczenie
 • następnie - OC obowiązkowe 2015/2016 (wniosek jest aktywny i nalezy wybrać odpowiednie opcje)
Ponadto w załączniu znajdą Panstwo Aneks nr 4 z dnia 27.03.2015 r. do Umowy Generalnej Grupowego Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Architektów Członków Izby Architektów z dnia 02.03.2011 r.

 

Wywiad z twórcami Filharmonii w Szczecienie
20.04.2015, 11:42:40

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do obejrzenia filmowego wywiadu z twórcami Filharmonii w Szczecinie: arch. Alberto Veigą i arch. Fabrizzio Barozzim, wraz z prezentacją nowego gmachu, jest częścią obszernej, niemieckojęzycznej publikacji w magazynie architektonicznym Detail, przyczyniając się do upowszechniania informacji o tym budynku poza Polską: www.detail.de/architektur/themen/verfremdungseffekt-philharmonie-in-stettin-024857.html

Biuro POOIA RP

Podziękowanie
20.04.2015, 09:12:53

Szkolenie pt. Kompleksowe rozwiązania ceramiczne
18.04.2015, 21:16:57

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. Kompleksowe rozwiązania ceramiczne.

Po szkoleniu odbędzie się spotkanie z architektami z Olsztyna, Torunia, Białegostoku oraz Bydgoszczy organizowane wraz z SARP o/Wybrzeże.

Termin szkolenia: 18-04-2015 r. tj. sobota

Przedmiotem szkolenia będą:
Wymagania stawiane budynkom a kompleksowe rozwiązania ceramiczne przy projektowaniu obiektów budowlanych.
Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, wymagania izolacyjności akustycznej, izolacyjności cieplnej na podstawie obowiązujących norm i WT.

Przedłużenie ochrony działalności zawodowej architektów IARP
13.04.2015, 08:54:51

Szczegłówe informację na temat przedłużenia polisy ubezpieczeniowej znajdą Pańsywo pod linkiem: www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php

Terminy egzaminów oraz terminy składania dokumentów w 2015 r.
13.04.2015, 08:53:11

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2015 r.:

 • termin egzaminu w sesji letniej - 12 czerwca 2015 r. - termin składania dokumentów - 12 marca 2015 r.
 • termin egzaminu w sesji zimowej - 11 grudnia 2015 r. - termin składania dokumentów - 11 września 2015 r.

Egzaminy ustne odbywają się bezpośrednio po egzaminie pisemnym:

 • w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 12-15 czerwca 2015 r.
 • w zimowej sesji egzaminacyjnej w dniiach 11-14 grudnia 2015 r.
Postępowanie kwalifikacyjne - opłaty 2015 r.
13.04.2015, 08:49:10

Wysokość opłat w postępowaniu kwalifikacyjnym w 2015 r.

 • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej  = 800,- zł.
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu  = 800,- zł.
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 450,- zł.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne należy wnosić na konto Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP: PKO BP  nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Opłaty skarbowe w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji (uprawnień) wynosi 10 zł.
 • Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii dokumentów wynosi 5 zł/A4 (od każdej pełnej lub zaczętej strony)

Opłaty skarbowe są pobierane w kasie organu podatkowego, bądź wnoszone bezgotówkowo na rachunek tego organu. Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Gdańsk: 31124012681111001038773935

Informacja dotycząca składania dokumentów na uprawnienia budowlane
13.04.2015, 08:48:53

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczany informację dotyczacą składania dokumentów na uprawnienia budowlane w spacjalności architektonicznej.

Biuro POOIA RP

Wykaz aktów prawnych na letnią sesję egzaminacyjną w 2015 r.
13.04.2015, 08:48:23

Aktualny wykaz aktów prawnych na letnią sesję egzaminacyjną w 2015 r. znajduje sie pod linkiem: www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php

II Turnirj Tenisowy Architektów
09.04.2015, 16:33:42

II Turniej Tenisowy Architektów WOFA odbędzie się w dniach 23-24 maja 2015 roku. Impreza odbędzie się na kortach Stadionu Olimpijskiego We Wrosławiu.

Szczegółowe informację znajda Państwo w załączeniu.

1  2  3