Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Szkolenie pt. "Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne"
30.03.2015, 10:30:06

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
PO/0015/Std/2015

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów i wykładu łączy aspekty teoretyczne z praktycznym stosowaniem norm dotyczących akustyki budowlanej.

16-04-2015 r. g. 13:30

Prawo Budowlane po podpisaniu przez Prezydenta RP - tekst ujednolicony
30.03.2015, 09:57:07

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo Prawo Budowlane po podpisaniu przez Prezydenta RP. Materiał został przygotowany przez Pana Jacka Millera, architekta IARP.

Oznaczenia:
Kolor czerwony - uchylone
Kolor niebieski - nowości

Biuro POOIA RP

Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
13.03.2015, 09:31:09

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza Państwa na konferencję pt.: "Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska". Konferencja odbędzie się 23 marca 2015 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO przy ul. Żaglowej 11 w godzinach od 9:00 do 17:30. Parking zlokalizowany przy stadionie PGE ARENA i dla uczestników konferencji jest bezpłatny – wjazd na parking jest od ulicy Żaglowej.

Konferencja ma charakter informacyjny i otwarty.

Zgłoszenia na Konferencję są przyjmowane do 19 marca 2015 r. do godz. 12:00.

Duńska zrównoważona architektura a zdrowe życie
13.03.2015, 09:23:16

Ambasada Królestwa Danii, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Duński Instytut Kultury zapraszają na seminarium „Duńska zrównoważona architektura a zdrowe życie”. Przyjrzymy się duńskim rozwiązaniom architektonicznym w budynkach użyteczności publicznej: domach opieki dla osób starszych, szpitalach i szkołach.

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Pałac Zamoyskich
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
23 marca 2015 (poniedziałek)
godz. 12:00 - 16:30

Termin zgłoszeń upływa 20.03.2015 r. lub po wyczerpaniu miejsc. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

OBWIESZCZENIE - X Zjazd Sprawozdawczy POOIARP
04.03.2015, 14:58:36

OBWIESZCZENIE

Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku o godz. 17.00 w siedzibie POOIARP w Złotej Bramie w Gdańsku odbędzie się X Sprawozdawczy Zjazd Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Jednoczesnie przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP, obecność delegatów na zjazdach jest obowiązkowa.

UWAGA!!! Zmiana wysokości składki członkowskiej w 2015 r.
27.02.2015, 13:58:06

Szanowni Państwo,

Na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie wysokości składki członkowskiej od 2015 r. w samorządzenie zawodowym architektów podjętej w Warszawie w dniu 7 grudnia 2013 r., na podstawie par. 1 ust. 1, oraz na podstawie "komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2013 r., na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych", ustala się miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2015 na kwotę 74 zł.

Biuro POOIA RP

Konferencja/Warsztaty pt. "Architektura-Światło-Przestrzeń"
26.02.2015, 12:06:12

Konferencja/warsztat ARCHITEKTURA – ŚWIATŁO – PRZESTRZEŃ odbędzie się 26 marca w Warszawie w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14.

Celem spotkania jest:
- przekazanie kompendium wiedzy na temat doboru nowoczesnego sprzętu oświetleniowego
- poszukanie odpowiedzi na pytanie kiedy należy i warto sięgać po oświetlenie półprzewodnikowe, kiedy zaś należałoby raczej mocno zastanowić się nad ewentualnym wykorzystaniem tej nowoczesnej techniki oświetleniowej

IX edycja Konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego
19.02.2015, 14:47:59

IX edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego jest kontynuacji głównej myśli przewodniej konkursu z lat poprzednich – architektura innowacyjna

„ Architektura od zewnątrz i wewnątrz- innowacyjne użycie materiału"

Tegoroczna edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego dotyczyć będzie tego samego użycia materiału, lecz z zupełnie innowacyjnym, nowym podejściem do zmiany poglądów w przemianach estetycznych kanonów w architekturze jak również technologicznego rozwoju w przemyśle produkcji materiałów budowlanych.

Prezentacja prac konkursowych będzie integralną częścią zarówno Forum Architektury, jak i przestrzeni wystawienniczej A&B, jako jedna z trzech części składowych aktywności podczas targów BUDMA 2015 – aktywności spiętej wspólnym hasłem
" MATERIAŁ- NOWE PODEJŚCIE"

Termin na składanie prac konkursowych mija 7 marca!!!

Warunki jak i regulamin konkursu dostępne są na stronie: http://www.architekturaibiznes.com.pl/start.php?opt=dlafirm&pid=245

Nagroda główna to: 5000 zł

Więcej informacji w załączeniu.

Postępowanie kwalifikacyjne - opłaty 2015 r.
09.02.2015, 11:14:41

Wysokość opłat w postępowaniu kwalifikacyjnym w 2015 r.

  • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej  = 800,- zł.
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu  = 800,- zł.
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 450,- zł.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne należy wnosić na konto Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP: PKO BP  nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Opłaty skarbowe w postępowaniu kwalifikacyjnym:

  • Opłata skarbowa za wydanie decyzji (uprawnień) wynosi 10 zł.
  • Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii dokumentów wynosi 5 zł/A4 (od każdej pełnej lub zaczętej strony)

Opłaty skarbowe są pobierane w kasie organu podatkowego, bądź wnoszone bezgotówkowo na rachunek tego organu. Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Gdańsk: 31124012681111001038773935

UWAGA!!! Konieczność składania wniosków o przystąpienie do egzaminu
26.01.2015, 13:44:50

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia osoby, które chcą ponownie przystąpić do egzaminu (pisemnego lub ustnego) lub chcą przystąpić do egzaminu po pozytywnym zakwalifikowaniu (dotyczy osób, które zostały zakwalifikowane i do tej pory nie przystąpiły do egzaminu) są zobowiązane złożyć w Biurze Izby wniosek o przystąpienie do egzaminu. Wzór wniosku znajduje się pod linkiem www.pomorska.iarp.pl/pokaz/druki_do_pobrania,851
Jednocześnie wyjaśniamy, że zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu zostaną wysłane tylko do tych osób, które złożą w/w wniosek.
Wniosek należy złożyć w terminach odpowiednich do składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych, tj. na sesje letnią 2015 r. do dnia 12 marca 2015 r., na sesję zimową 2015 r. do dnia 11 września 2015 r.

Biuro POOIA RP

Konkurs na opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku Hydromechaniki PG
16.01.2015, 14:46:48

Politechnika Gdańska ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku Hedromechaniki Politechniki Gdańskiej.

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Politechniki Gdanskiej pod adresem: http://www.dzp.pg.gda.pl/?a=s&poid=03512

Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny Molewa w Chinach
16.01.2015, 14:40:58

W załaczeniu zamieszczamy szczegóły dot. Miedzynarodowego Konkursu Architektonicznego - Molewa w Chinach.

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu
16.01.2015, 14:23:04

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu ogłasza konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r., nr 125, działaka 103/2.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://poznan.sarp.org.pl/szkola-muzyczna-poznan/

Terminy egzaminów oraz terminy składania dokumentów w 2015 r.
12.01.2015, 13:28:58

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2015 r.:

  • termin egzaminu w sesji letniej - 12 czerwca 2015 r. - termin składania dokumentów - 12 marca 2015 r.
  • termin egzaminu w sesji zimowej - 11 grudnia 2015 r. - termin składania dokumentów - 11 września 2015 r.
Informacja dotycząca składania dokumentów na uprawnienia budowlane
12.01.2015, 13:28:47

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczany informację dotyczacą składania dokumentów na uprawnienia budowlane w spacjalności architektonicznej.

Biuro POOIA RP

Zaproszenie
11.01.2015, 12:50:00

Doroczny konkurs dla dziennikarzy
08.01.2015, 10:58:31

Szanowni Państwo,

Izba Architektów RP przygotowuje się do zaproponowania KRIA kandydata do „Dorocznej nagrody Prezesa Izby Architektów RP dla dziennikarza za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury”.

Głównym kryterium wyboru będzie merytoryczny oraz atrakcyjny tekstowo i wizualnie sposób przedstawienia wyżej wymienionej tematyki.

Składka członkowska i pozostałe opłaty (wpis, ponowny wpis, przywrócenie) - 2015
08.01.2015, 10:37:59

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż zmieniła się wyskość składki członkowskiej, opłat za wpis, ponowny wpis oraz przywrócenie w prawach członka.
W/w opłaty w 2015 r. będą wynosić:

Składka członkowska: 74 zł/mc
Opłata  za wpis na listę członków: 370 zł
Opłata za ponowny wpis na listę członków: 910 zł
Opłata za przywrócenie w prawach członka: 370 zł

Konkurs na projekty związane z dziedzictwem architektonicznym
15.12.2014, 10:33:40

W załączeniu zamieszczamy informacje dotyczące międzynarodowego konkursu pt. "EUROPEAN AWARD FOR ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION" na najlepsze projekty związane z dziedzictwem architektonicznym, które zostały zrealizowane w latach 2008-2012.

Szczegółówe informacje znajdą Państwo również pod linkiem: http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Aktualnosci/news.php?ID=2722

Konkurs na projekt domu rodzinnego w krajobrazie kujawsko-pomorskim
23.11.2014, 00:42:28

1  2