Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
UWAGA!!! Zmiana wysokości składki członkowskiej w 2015 r.
27.02.2015, 13:58:06

Szanowni Państwo,

Na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie wysokości składki członkowskiej od 2015 r. w samorządzenie zawodowym architektów podjętej w Warszawie w dniu 7 grudnia 2013 r., na podstawie par. 1 ust. 1, oraz na podstawie "komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2013 r., na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych", ustala się miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2015 na kwotę 74 zł.

Biuro POOIA RP

Konferencja/Warsztaty pt. "Architektura-Światło-Przestrzeń"
26.02.2015, 12:06:12

Konferencja/warsztat ARCHITEKTURA – ŚWIATŁO – PRZESTRZEŃ odbędzie się 26 marca w Warszawie w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14.

Celem spotkania jest:
- przekazanie kompendium wiedzy na temat doboru nowoczesnego sprzętu oświetleniowego
- poszukanie odpowiedzi na pytanie kiedy należy i warto sięgać po oświetlenie półprzewodnikowe, kiedy zaś należałoby raczej mocno zastanowić się nad ewentualnym wykorzystaniem tej nowoczesnej techniki oświetleniowej

Nekrolog
24.02.2015, 09:40:15

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 17 lutego 2015 r. odszedł z naszego grona

ARCHITEKT IARP
STANISŁAW KLIMOWICZ

Cześć Jego pamięci!

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym

w imieniu członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
składa

Arch. Ryszard Comber
Przewodniczący Rady

 

Nekrolog
20.02.2015, 12:17:02

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 15 lutego 2015 r. odszedł z naszego grona

ARCHITEKT IARP
LESZEK ZALESKI

Nasz drogi kolega aktywnie wspierający pracę organów naszej Izby.
Cześć Jego pamięci!

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym w imieniu członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Arch. Ryszard Comber
Przewodniczący Rady

 

Pogrzeb śp. Leszka Zaleskiego
20.02.2015, 12:16:54

Informujemy, że Msza Święta Żałobna za śp. Leszka Zaleskiego  odbędzie się dnia 21.02.2015 r. (sobota) w Kościele Parafialnym Św. Stanisława Kostki przy ul. Abrahama 38 w Gdańsku o godz. 12:00.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się tego samego dnia na Cmentarzu Centralnym "Srebrzysko" przy ul. Srebrniki 2 w Gdańsku - Nowa Kaplica o godz. 13:30.

Międzynarodowe Targi Poznańskie - BUDMA 2015
19.02.2015, 15:14:32

Międzynarodowe Targi Poznańskie odbędą się w dniach 10-13 marca 2015 r. w Poznaniu.

Program wydarzeń organizowanych przez Izbę Architektów podczas Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu:

10 marca 2015 roku – wtorek

godz. 11:00 - Uroczyste Otwarcie Targów BUDMA 2015 - wypowiedź Prezesa KRIA RP Ryszarda Grudy - IGLICA
godz. 16:00 - posiedzenie Prezydium IARP - pawilon 7 sala 1CD
godz. 17:30 - posiedzenie Krajowej Rady IARP - pawilon 7 sala 1CD
od godz. 19:00 – do 24:00 - Wielkopolska Okręgowa IARP zaprasza na spotkanie towarzyskie – Poznań - Stary Rynek, ul. Stawna 12, Hotel PURO - Restauracja

IX edycja Konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego
19.02.2015, 14:47:59

IX edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego jest kontynuacji głównej myśli przewodniej konkursu z lat poprzednich – architektura innowacyjna

„ Architektura od zewnątrz i wewnątrz- innowacyjne użycie materiału"

Tegoroczna edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego dotyczyć będzie tego samego użycia materiału, lecz z zupełnie innowacyjnym, nowym podejściem do zmiany poglądów w przemianach estetycznych kanonów w architekturze jak również technologicznego rozwoju w przemyśle produkcji materiałów budowlanych.

Prezentacja prac konkursowych będzie integralną częścią zarówno Forum Architektury, jak i przestrzeni wystawienniczej A&B, jako jedna z trzech części składowych aktywności podczas targów BUDMA 2015 – aktywności spiętej wspólnym hasłem
" MATERIAŁ- NOWE PODEJŚCIE"

Termin na składanie prac konkursowych mija 7 marca!!!

Warunki jak i regulamin konkursu dostępne są na stronie: http://www.architekturaibiznes.com.pl/start.php?opt=dlafirm&pid=245

Nagroda główna to: 5000 zł

Więcej informacji w załączeniu.

Postępowanie kwalifikacyjne - opłaty 2015 r.
09.02.2015, 11:14:41

Wysokość opłat w postępowaniu kwalifikacyjnym w 2015 r.

  • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej  = 800,- zł.
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu  = 800,- zł.
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 450,- zł.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne należy wnosić na konto Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP: PKO BP  nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Opłaty skarbowe w postępowaniu kwalifikacyjnym:

  • Opłata skarbowa za wydanie decyzji (uprawnień) wynosi 10 zł.
  • Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii dokumentów wynosi 5 zł/A4 (od każdej pełnej lub zaczętej strony)

Opłaty skarbowe są pobierane w kasie organu podatkowego, bądź wnoszone bezgotówkowo na rachunek tego organu. Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Gdańsk: 31124012681111001038773935

VI Forum Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego
05.02.2015, 10:38:26

VI Forum Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego odbędzie się w dniach 12-13 marca 2015 r. w ramach Targów BUDMA w Paznaniu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Współpraca Norwesko-Polska - Konferencja i Seminarium
27.01.2015, 11:20:47

W ramach współpracy Norwesko-Polskiej w dniu 12 lutego 2015 r. odbędzie się:

  • Konferencja pt. "Green Buildings" - Norweskie rozwiązania w projektowaniu budynków zrównoważonego rozwoju - godz. 10:00-12:00 (Dobry Hotel, Sala Queens, Al. Grunwaldzka 48-50, Gdańsk)
  • Seminarium pt. "Green Buildings" - Norwesko-Polski Program Współpracy - godz. 14:00-16:30 (Dobry Hotel, Sala Manhattan/Queens, Al. Grunwaldzka 48-50, Gdańsk)

Program wydarzeń:

UWAGA!!! Konieczność składania wniosków o przystąpienie do egzaminu
26.01.2015, 13:44:50

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia osoby, które chcą ponownie przystąpić do egzaminu (pisemnego lub ustnego) lub chcą przystąpić do egzaminu po pozytywnym zakwalifikowaniu (dotyczy osób, które zostały zakwalifikowane i do tej pory nie przystąpiły do egzaminu) są zobowiązane złożyć w Biurze Izby wniosek o przystąpienie do egzaminu. Wzór wniosku znajduje się pod linkiem www.pomorska.iarp.pl/pokaz/druki_do_pobrania,851
Jednocześnie wyjaśniamy, że zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu zostaną wysłane tylko do tych osób, które złożą w/w wniosek.
Wniosek należy złożyć w terminach odpowiednich do składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych, tj. na sesje letnią 2015 r. do dnia 12 marca 2015 r., na sesję zimową 2015 r. do dnia 11 września 2015 r.

Biuro POOIA RP

Konkurs na opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku Hydromechaniki PG
16.01.2015, 14:46:48

Politechnika Gdańska ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku Hedromechaniki Politechniki Gdańskiej.

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Politechniki Gdanskiej pod adresem: http://www.dzp.pg.gda.pl/?a=s&poid=03512

Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny Molewa w Chinach
16.01.2015, 14:40:58

W załaczeniu zamieszczamy szczegóły dot. Miedzynarodowego Konkursu Architektonicznego - Molewa w Chinach.

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu
16.01.2015, 14:23:04

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu ogłasza konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r., nr 125, działaka 103/2.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://poznan.sarp.org.pl/szkola-muzyczna-poznan/

Terminy egzaminów oraz terminy składania dokumentów w 2015 r.
12.01.2015, 13:28:58

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2015 r.:

  • termin egzaminu w sesji letniej - 12 czerwca 2015 r. - termin składania dokumentów - 12 marca 2015 r.
  • termin egzaminu w sesji zimowej - 11 grudnia 2015 r. - termin składania dokumentów - 11 września 2015 r.
Informacja dotycząca składania dokumentów na uprawnienia budowlane
12.01.2015, 13:28:47

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczany informację dotyczacą składania dokumentów na uprawnienia budowlane w spacjalności architektonicznej.

Biuro POOIA RP

Zaproszenie
11.01.2015, 12:50:00

Doroczny konkurs dla dziennikarzy
08.01.2015, 10:58:31

Szanowni Państwo,

Izba Architektów RP przygotowuje się do zaproponowania KRIA kandydata do „Dorocznej nagrody Prezesa Izby Architektów RP dla dziennikarza za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury”.

Głównym kryterium wyboru będzie merytoryczny oraz atrakcyjny tekstowo i wizualnie sposób przedstawienia wyżej wymienionej tematyki.

Składka członkowska i pozostałe opłaty (wpis, ponowny wpis, przywrócenie) - 2015
08.01.2015, 10:37:59

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż zmieniła się wyskość składki członkowskiej, opłat za wpis, ponowny wpis oraz przywrócenie w prawach członka.
W/w opłaty w 2015 r. będą wynosić:

Składka członkowska: 74 zł/mc
Opłata  za wpis na listę członków: 370 zł
Opłata za ponowny wpis na listę członków: 910 zł
Opłata za przywrócenie w prawach członka: 370 zł

Konkurs na projekty związane z dziedzictwem architektonicznym
15.12.2014, 10:33:40

W załączeniu zamieszczamy informacje dotyczące międzynarodowego konkursu pt. "EUROPEAN AWARD FOR ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION" na najlepsze projekty związane z dziedzictwem architektonicznym, które zostały zrealizowane w latach 2008-2012.

Szczegółówe informacje znajdą Państwo również pod linkiem: http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Aktualnosci/news.php?ID=2722

1  2